پشم اسلام مهندس اسلامی برنامه روحانیت

پشم: اسلام مهندس اسلامی برنامه روحانیت صداوسیما انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ناسا تصویری از ۲۰۰ هزار ستاره انتشار داده است

نخستین تصویر آزمایشی ماهواره تازه سیاره یاب ناسا منتشر شد. این ماهواره که قرار است سیاره ای شبیه زمین در خارج از منظومه شمسی بیابد، تصویری بیش از ۲۰۰ هزار ستاره

ناسا تصویری از ۲۰۰ هزار ستاره انتشار داده است

ناسا تصویری از ۲۰۰ هزار ستاره منتشر کرد

عبارات مهم : تصویر

نخستین تصویر آزمایشی ماهواره تازه سیاره یاب ناسا منتشر شد. این ماهواره که قرار است سیاره ای شبیه زمین در خارج از منظومه شمسی بیابد، تصویری بیش از ۲۰۰ هزار ستاره را ثبت کرده است.

به گزارش مهر به نقل از تک کرانچ، ماه گذشته ناسا ماهواره TESS را به فضا فرستاد. این ماهواره قرار است هزاران سیاره را جهت یافتن سیاره ای خارج ازمنظومه شمسی و شبیه زمین بررسی کند.

ناسا تصویری از ۲۰۰ هزار ستاره انتشار داده است

درهمین راستا TESS نخستین تصویر آزمایشی خود را به زمین فرستاده هست. این تصویر که با سرعت گرفته شده است کیفیت بالایی جهت بررسی علمی ندارد ولی چشم اندازی از مقیاس ماموریت ماهواره در اختیار بیننده قرار می دهد. TESS قرار است به تدریج مساحتی ۴۰۰ برابر مساحت نشان داده در تصویر را جستجو کند.

در این تصویر آنچه به چشم می خورد، بیش از ۲۰۰ هزار ستاره از خوشه Centaurus است.

نخستین تصویر آزمایشی ماهواره تازه سیاره یاب ناسا منتشر شد. این ماهواره که قرار است سیاره ای شبیه زمین در خارج از منظومه شمسی بیابد، تصویری بیش از ۲۰۰ هزار ستاره

البته این فقط یکی از تصاویری است که چهار دوربین ماهواره ثبت کرده اند. قرار است TESS از هر ۴ دوربین در ماموریت خود استفاده کند و بخش هایی جداگانه از فضا را به مدت ۲۷ روز متوالی رصد کند.

واژه های کلیدی: تصویر | ستاره | سیاره | تصویری | دوربین | ماهواره | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs